Informatie voor verwijzers.

 

Verwijzen naar Nordic Health

U bent arts en vraagt zich af waarom u patiënten zou doorverwijzen naar Nordic Health? U kunt u patient verwijzen voor gespecialiseerde fysiotherapie of voor een revalidatietraject. Wij hebben de belangrijkste voordelen voor u op een rij gezet.

Verwijzing fysiotherapie
  • Intake door gespecialiseerde fysiotherapeut
  • Testen en meten van kracht en mobiliteit wervelkolom
  • Verslaglegging richting de vewijzer.
Verwijzing poliklinische revalidatie
  • Uitgebreide intakeprocedure met de Revalidatiearts en/of Physician Assistant;
  • Multidisciplinair revalidatieprogramma van 12 weken;
  • Behandeling aan de hand van bio-psycho-sociaal model;
  • Integrale samenwerking met de pijnpoli;
  • Onderhoudsprogramma van 16 weken.

Nordic Health is aangesloten bij:

Poliklinische revalidatie

Het Nordic Health programma is geschikt voor patiënten waarbij de psychosociale problematiek onderhoudend is aan de pijnklachten. In de regel heeft de patiënt diverse behandelingen doorlopen in de eerste lijn zonder of met onvoldoende resultaat. U kunt de patiënt verwijzen naar revalidatiecentrum Nordic Health op basis van poliklinische revalidatie.
Verwijsformulier downloaden

Revalidatiecentrum Nordic Health is aangesloten bij Zorgdomein en Zorgring. U kunt uw patiënten digitaal verwijzen. U ontvangt per zorgmail een rapportage van het intakegesprek en een eindconclusie na afloop van het traject. Mocht u vragen hebben over verwijzen naar Nordic Health. Neem contact op met Anneke van Essen via anneke.vanessen@nordichealth.nl of via het Service Center op telefoonnummer 072 3030 575.

 

 

Service Center

Anneke van Essen
Manager Service Center

 

 

Diagnostiek

De zorg voor de patiënt met chronische pijn is vraaggericht. Diagnostiek en zorg zijn afgestemd op de zorgbehoeften van de individuele patiënt op elk moment in de ziektegeschiedenis. Dit is van essentieel belang omdat de hulpvraag van een patiënt in de loop van de tijd kan veranderen. In de meeste gevallen (en zeker in de acute fase) is de primaire hulpvraag om van de pijn verlost te worden. De zorgprofessional onderzoekt eerst of de oorzaak van de pijn vastgesteld kan worden (NHG-Standaard Pijn 2015). Als een specifieke oorzaak/diagnose kan worden vastgesteld, wordt voor verdere diagnostiek en behandeling de betreffende richtlijn voor deze specifieke diagnose gevolgd.

Factoren die de pijn en de gevolgen van de pijn tijdens het dagelijks functioneren beïnvloeden worden in alle fasen van het ziekteproces geïnventariseerd. In een deel van de gevallen kan echter geen afdoende oorzaak of specifieke diagnose voor de pijn gevonden worden of is de ernst en het beloop van de pijn afwijkend. Factoren die het pijnprobleem beïnvloeden zijn vaak factoren die ontstaan als gevolg van het hebben van pijn die niet meer over gaat. Dit uit zich in (pijn)gedrag, de wijze waarop een patiënt omgaat met de pijn in het dagelijks leven. (pijncoping) en (pijn)beleving en ideeën en gevoelens die de patiënt heeft over pijn. De wijze waarop de patiënt en zijn omgeving omgaan met de pijn kan op zichzelf weer bijdragen aan het complexer maken van het pijnprobleem (Gatzounis 2012, Navratilova 2014). Mocht er sprake zijn wervelkolom gerelateerde chronische pijn dan kunt u uw patiënt verwijzen naar revalidatiecentrum Nordic Health.