Klacht indienen

Ontevreden over uw behandeling?

Nordic Health doet er alles aan om uw bezoek aan een van onze centra zo goed mogelijk te laten verlopen. Als u niet of niet helemaal tevreden bent dan horen wij dit graag. Hieronder wordt beschreven hoe u een klacht kunt indienen en hoe de klachtenbehandeling plaatsvindt, bij wie u de klacht kunt neerleggen en wat u daarvan kunt verwachten. Meer informatie over de klachtenbehandeling van Nordic Health leest u in ons klachtenreglement.

Stap 1; bespreek de klacht met degene over wiens behandeling of bejegening u niet tevreden bent.

Heeft u een klacht over de behandeling? Neem dan als eerste contact op met uw Casemanager. Breng voor u zelf in kaart wat het belangrijkste onderdeel van uw klacht is (gaat uw klacht bijvoorbeeld over de behandeling zelf, over de bejegening of over de gang van zaken in het algemeen). Door deze voorbereiding kunt u duidelijk vertellen waar u niet tevreden over bent. Geef aan degene over wie u een klacht hebt ook de mogelijkheid tot uitleg, of om zich te verontschuldigen. Vaak kan hierdoor tegemoet worden gekomen aan uw onvrede.

 

 

Stap 2; de Klachtenfunctionaris

Nordic Health kent een klachtenfunctionaris, een intermediair tussen patënt en diegene over wie de klacht gaat. Uw klacht kan per mail of brief bij de klachtenfunctionaris ingediend worden. Het is mogelijk om uw klacht eerst telefonisch toe te lichten. U kunt met de klachtenfunctionaris bespreken wat er volgens u moet gebeuren om tegemoet te komen aan uw klacht. De klachtenfunctionaris zal naar u toe reageren of zij van mening is dat wat u wilt ook haalbaar of reëel is. Vervolgens bespreekt de klachtenfunctionaris uw klacht met degene over wie u een klacht hebt. De klachtenfunctionaris gaat na welke mogelijkheden er zijn om aan uw klacht tegemoet te komen en koppelt dit aan u terug.

U kunt uw klacht aanmelden bij onze klachtenfunctionaris via administratie@nordichealth.nl of telefonisch via het Service Center 072- 3030 575.

Uw brief kunt u sturen naar:
T.a.v. de Klachtenfunctionaris
Keesomstraat 12 D
1821 BS Alkmaar

 

 

Wat doe ik met mijn klacht die gaat over een factuur?

Als u een klacht heeft over een factuur die u van ons heeft ontvangen kunt u contact opnemen met de administratie afdeling van Nordic Health. Te bereiken op werkdagen van 8.30 tot 16.30 uur via 072 – 3030 575 of per mail via jan.tol@nordichealth.nl.

Externe instanties voor klachten

Er zijn verschillende instanties die zich bezighouden met klachten over de gezondheidszorg. Bij het Adviespunt Zorgbelang/ afdeling Informatie en Klachtenopvang (www.zorgbelang-nederland.nl) kunt u terecht voor informatie en advies. Dit bureau behandelt geen klachten maar geeft alleen advies. Zorgbelang is een zorgvragersorganisatie. Telefoonnummer: 0900 243 70 70 (0.10 eurocent per minuut).

U kunt zich ook wenden tot het Tuchtcollege Gezondheidszorg, de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de rechter. Meer informatie daarover vindt u op de website van www.rijksoverheid.nl en via telefoonnummer 1400.