Vergoedingen

Vergoeding uit de basisverzekering.

De revalidatiezorg van Nordic Health valt onder de basisverzekering voor ziektekosten en is daarmee voor iedereen toegankelijk. Op basis van een verwijzing van een huisarts, bedrijfsarts of medische specialist kan het revalidatieprogramma ingezet worden. Indien voldaan wordt aan de inclusiecriteria, wordt het programma volledig vergoed vanuit uw zorgverzekering (m.u.v. het wettelijk eigen risico).

Indien uw zorgverzekeraar het programma gedeeltelijk vergoed dan is het verschil voor rekening en risico van Nordic Health (m.u.v. het wettelijk verplicht eigen risico). Een gedeeltelijke vergoeding leidt derhalve niet tot extra kosten voor u.

Kwaliteit en veiligheid.

Stichting Nordic Health is aangesloten bij branchevereniging ZKN (Zelfstandige Klinieken Nederland) valt onder de zorgverzekeringwet en heeft een toelatingsovereenkomst voor de Wet toelating zorginstellingen (WTZi).

Vergoedingen

Nordic Health heeft contracten met de meeste zorgverzekeraars.

Heb ik een verwijzing nodig van mijn huisarts, bedrijfsarts of specialist?

Ja, voor alle behandelingen die binnen de basisverzekering vallen heeft u een verwijsbrief nodig van uw huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist, vóórdat u een afspraak bij ons kunt maken. Deze Poliklinische Revalidatie Verwijzing is nodig om de kosten vergoed te krijgen door uw zorgverzekeraar. Uw huisarts kan u digitaal via zorgdomein of zorgring verwijzen. Indien uw huisarts niet is aangesloten bij Zorgdomein kunt u het verwijsformulier downloaden.

Downloaden verwijsformulier

De belangrijkste inclusiecriteria zijn:

  • Er is sprake van problemen in het bewegend functioneren in combinatie met een of meerdere persoonlijke en/ of externe factoren.
  • De klachten zijn langer dan drie maanden bekend.
  • Er is sprake van een ongunstige prognose zonder inzet van multidisciplinaire zorg.

Op grond van de Zorgverzekeringswet dient elke zorgverzekeraar de poliklinische revalidatiebehandeling van Nordic Health te vergoeden. Een overeenkomst tussen uw zorgverzekeraar en Nordic Health is hiervoor geen voorwaarde.

Wettelijk verplicht eigen risico

Zoals bij alle specialistische zorg is op de vergoeding van de programma’s van Nordic Health (intakefase en behandelfase) de eigen risico regeling van toepassing. Er wordt dus een aanspraak gemaakt op uw eigen risico. Voor meer informatie over vergoedingen neemt u contact op met de administratie van Nordic Health. Wij staan u graag te woord.

Privacyreglement

De privacy van onze patiënten is volledig gewaarborgd. Vertrouwelijke informatie wordt uitsluitend tussen de behandelende professionals uitgewisseld. Zij hebben een geheimhoudingsplicht. De huisarts of bedrijfsarts krijgt alleen gedetailleerde informatie als u dat wilt. De werkgever ontvangt géén medische gegevens. De patiënt heeft altijd het recht zijn vertrouwelijke dossier in te zien. Bekijk het privacyreglement op onze website.

Kosten programma

De kosten voor het behandelprogramma zijn afhankelijk van de aard van de klachten. Over het algemeen zijn de kosten in 2018 voor het volledige hoofdprogramma € 3.126,84 (declaratiecode 14D838). De kosten voor een intake bedragen € 221,30 tot € 859,51(declaratiecode 14E489 of 14E490). In 2019 wordt de vergoeding €3.243,97 (14D838), 229,59 tot 891,71(declaratiecode 14E489 of 14E490) voor een intakegesprek of kortdurende behandeling.

De prijs voor onze behandeling wordt vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Nordic Health heeft daar niets over te zeggen. Na de behandeling bij Nordic Health krijgt uw zorgverzekeraar van ons altijd een volledig gespecificeerde factuur, die precies weergeeft welke behandelminuten u heeft gehad en tegen welke vergoeding.

Machtigingsaanvraag

Indien u verzekerd bent bij onder andere; Zilveren Kruis Achmea, VGZ, Menzis, CZ- OHRA en Delta Lloyd dan zijn wij genoodzaakt om na het intakegesprek toestemming te vragen aan uw zorgverzekeraar om aan het programma te mogen deelnemen. Een verslag van de intake sturen wij (in overleg met u) naar de zorgverzekeraar die beslist of u wel of niet in aanmerking komt voor een poliklinische revalidatie behandeling. De intakeafspraak wordt, met de juiste verwijzing, altijd volledig vergoed.

Gecontracteerde zorg

Nordic Health heeft met DSW, Stad Holland, Amersfoortse, ASR, BESURE, National Academic, Promovendum, IptiQ en DItzo een contract afgesloten voor 2018 en 2019. U kunt met een poliklinische revalidatie verwijzing van uw huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist bij Nordic Health een afspraak maken.

Ongecontracteerde zorg

Bij overige zorgverzekeraars worden de kosten ook altijd vergoed alleen dan op basis van ongecontracteerde zorg. Indien uw zorgverzekeraar het programma gedeeltelijk vergoed dan is het verschil voor rekening en risico van Nordic Health (m.u.v. het wettelijk verplicht eigen risico). Een gedeeltelijke vergoeding leidt derhalve niet tot extra kosten voor u.