Revalidatietraject.

Revalidatietraject in 5- stappen.

Nordic Health is het expertisecentrum voor patiënten met langdurige aanhoudende rug- en nekpijn zonder duidelijke oorzaak. Binnen Nordic Health wordt er multidisciplinair samengewerkt. Vanuit meerdere medische disciplines wordt onderzocht welke factoren een rol spelen bij de verschillende rug- en/of nekklachten. De Nordic Health-filosofie gaat er vanuit dat u door actief met uw lichaam bezig te zijn uw klachten verminderen. Door kennis en krachten te bundelen en korte lijnen tussen de verschillende disciplines bieden wij een oplossing voor de meeste klachten.

Voor wie?

Het revalidatietraject van Nordic Health is uitermate geschikt voor patiënten die niet verder komen bij verschillende dienstverleners in de eerste lijn zoals bijvoorbeeld de fysiotherapeut, psycholoog en/of (manueel) therapeut. U heeft chronische klachten en dit heeft invloed op uw werk en/of uw sociale leven. U bent door de huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist verwezen voor poliklinische revalidatie.

Stap 1: de algemene intake.

De intake bij Nordic Health bestaat uit een bezoek aan de Casemanager en Revalidatiearts of Physician Assistant. Zij beoordelen de medische stand van zaken en bespreken samen met u de voortgang van het revalidatieprogramma.

De intake bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Medisch vraaggesprek;
 • Lichamelijk onderzoek.

 

Stap 2: testen en meten.

Tijdens het meetmoment worden er door de casemanager drie fysieke testen afgenomen. Door het afnemen van deze testen bepalen we de beginsituatie.

De fysieke testen bestaan uit:

 • Conditietest;
 • Mobiliteitstest;
 • Rug- en nek inspanningstest.

Samen met u worden de testresultaten besproken en wordt er een persoonlijk behandelplan opgesteld.

Stap 3: revalidatieprogramma.

Duur: 6 tot 12 weken en 12 tot 24 sessies.

1x per week; omgaan met het lijf, leven en gevoel.  

Het hebben van chronische pijnklachten is niet alleen in lichamelijk opzicht beperkend, maar heeft ook invloed op je stemming, emoties en sociale activiteiten. Met andere woorden, het heeft invloed op zowel lichamelijke, psychische als sociale aspecten van u dagelijks leven, waardoor de kwaliteit van leven achteruit kan gaan. Samen met de cliënt werken we aan actief herstel, dat iemand de regie over zijn leven weer terugkrijgt.

2x per week;  fysieke training 

De therapeut zal samen met u en met inzet van specialistische apparatuur een trainingsschema opstellen om veilig en verantwoord uw fysieke conditie en beweeglijkheid op te bouwen. De groepstraining vindt plaats in groepen van minimaal 4 en maximaal 8 personen.

Verder helpt de fysiotherapeut u om handelingen en activiteiten in het dagelijks leven, zoals zitten, staan, lopen en tillen, op een meer ontspannen en efficiëntere wijze uit te voeren. Elke training wordt bijgehouden door een software systeem zodat we kunnen monitoren welke vorderingen u maakt en kunnen bijsturen als dat noodzakelijk is.

Stap 4: de eindevaluatie.

Aan het einde van de drie maanden behandelcyclus doorloopt u samen met de casemanager en de Revalidatiearts of Physician Assistant de eindmeting.

De eindmeting bestaat uit:

 • Conditietest
 • Mobiliteitstest
 • Rug- inspanningstest.

Samen met u worden de eindresultaten besproken en wordt er (indien nodig) een persoonlijk onderhoudsprogramma samengesteld om de komende jaren de resultaten te waarborgen.

Stap 5: het vervolgprogramma.

Het vervolgprogramma (indien geïndiceerd door de Revalidatiearts of Physician Assistant) bestaat uit één fysieke training per week. In deze fase is het belangrijk om uw eigen sport- en beweegactiviteiten weer op te pakken. Samen met de casemanager wordt bekeken welke activiteiten daarvoor geschikt zijn.

Het vervolgprogramma bestaat uit:

 • 1x per week fysieke training;
 • Consulten met psycholoog.
 • Periodieke meetmomenten.

Nazorgtraject

Heeft u het revalidatietraject afgesloten en wilt u er zeker van zijn dat uw trainingsresultaten niet verdwijnen? Dan kunt u in een veilige omgeving preventief, onder begeleiding van fysiotherapeuten, blijven trainen bij Nordic Health. Deze kosten worden niet in rekening gebracht bij de zorgverzekeraar. Neem voor meer informatie over de abonnementenstructuur contact op met het Service Center van Nordic Health.

Anneke van Essen
Manager Service Center
Abonnement