Medewerkers

Multidisciplinair revalidatiecentrum.

Bij revalidatiecentrum Nordic Health in Alkmaar zijn meerdere medische disciplines betrokken bij het revalidatietraject. De kracht van het multidisciplinair team is dat de afstemming tussen de verschillende disciplines worden gebundeld en de kwaliteit van de behandeling wordt geoptimaliseerd. De behandeling van patiënten met chronische pijn binnen de medisch specialistische revalidatiezorg bestaat uit verschillende componenten, waarbij het uitgangspunt is dat wordt behandeld vanuit het Bio-Psycho-Sociaal (BPS) perspectief.

Chronische pijn.

Chronische rug en nekpijn is een veelvoorkomend gezondheidsprobleem. Uit een grote Europese studie blijkt dat één op de vijf volwassen Europeanen lijdt aan chronische pijn. Bij 34% is de pijn zelfs zeer ernstig, zij scoren een 8 of hoger op een 10-puntsschaal (waarbij 1 geen pijn betekent en 10 de ergst denkbare 5 pijn, Breivik 2006). The Lancet publiceerden ondanks een serie van drie artikelen (2018) over lage rugklachten. Veel patiënten met lage rugklachten krijgen verkeerde zorg, wat schadelijk is voor miljoenen patiënten in de wereld en een enorme verspilling van financiële middelen. De zorg voor rugklachten moet beter georganiseerd worden: de juiste behandelingen moeten worden voorgeschreven en vergoed. Dit blijkt onderzoek van grote groep vooraanstaande internationale onderzoekers, waaronder hoogleraar doelmatigheidsonderzoek Maurits van Tulder: “Blijven bewegen en werken is minstens even effectief en betekent een forse kostenbesparing voor de samenleving.”

Patiënten revalidatie

Ook bij een recente Nederlandse inventarisatie onder patiënten met chronische pijn wordt de kwaliteit van de pijnbestrijding als matig ervaren (Voerman 2015). De werkgroep Chronische Pijn van de Regieraad Kwaliteit van Zorg heeft daarom aanbevelingen gedaan om de zorg voor mensen met chronische pijn te verbeteren (Regieraad 2011). Eén van die aanbevelingen is het ontwikkelen van  een multidisciplinaire zorgstandaard voor evidence-based multidimensionale diagnostiek en behandeling van chronische pijn. Chronische pijn vraagt om een integrale benadering en dus een multidisciplinaire aanpak. Een onderdeel van deze multidisciplinaire aanpak is de inzet van cognitieve gedragstherapie. Cognitieve gedragstherapie heeft bij patiënten met aanhoudende pijn een positief effect op het accepteren van de pijn, de psychologische gevolgen van de pijn, de mate van activiteit en zelfredzaamheid.

 

Lijf, leven en gevoel.

Revalidatiecentrum Nordic Health biedt diverse educatie modules aan als onderdeel van het multidisciplinair bio-psycho-sociaal revalidatietraject. Waarin het thema LIJF staat voor bio, LEVEN staat voor sociale factoren en GEVOEL staat voor psychosociale factoren.  Deze terminologie is bewust gekozen om het voor patiënten zo herkenbaar mogelijk in te vullen. Bekijk het revalidatietraject.

Referenties:

[1] The Lanced ‘’What low back pain is and why we need to pay attention’’ Jan Hartvigsen*, Mark J Hancock*, Alice Kongsted, Quinette Louw, Manuela L Ferreira, Stéphane Genevay, Damian Hoy, Jaro Karppinen, Glenn Pransky, Joachim Sieper, Rob J Smeets, Martin Underwood, on behalf of the Lancet Low Back Pain Series Working Group†
[2] Zorgstandaard Chronische Pijn (2017)
[3] Nealon Lennox N, O’Neill S, Hannigan A. Acceptance and committment therapy: a retrospective study of outcomes from a hospital-based, group, pain rehabilitation programme in rheumatology services in the South-East of Ireland. EULAR 2017; Madrid: Abstract OP0140-HPR