Huisartsensymposium Rotterdam.

Huisartsensymposium Rotterdam.

Pijn, pijn, pijn ……. Pijnzorg bij nek- en rugklachten.

Ze zijn u wel bekend: de patiënten die klagen over pijn, pijn, pijn. Vaak geven ze dan pijn aan “in het hele lichaam”. Bij uitvragen blijken het met name nek- en rugklachten, waarbij beleid duidelijk is: verwijzing fysiotherapeut, pijnmedicatie en soms een bezoek aan de POH-GGZ. Vaak verlicht dit de pijn en heeft u een tevreden patiënt. Echter blijft een deel bij u terugkomen, dat het zo niet te dragen is. Zeker als er andere factoren zoals bijvoorbeeld slaaptekort gaan ontstaan. Het blijkt lastig om deze patiënten te behandelen, waardoor zij hun heil zoeken in de 2e lijn. (Nordic Health organiseert samen met Leerpunt Koel en DC Klinieken dit huisartsensymposium).

Programma

17.00-18.00 uur Inloop met buffet
18.00-18.30 uur Integrale pijnbestrijding bij chronische rugpijn. door Dr. A. Hartog
18.30-19.00 uur Chronische rugpijn en Stressoren door Dr. R. Ruimschotel
19.00-19.30 uur Revalidatiegeneeskunde bij chronische rugpijn. door Drs. R. Zondervan
19.30-20.00 uur Workshop over TENS
Workshop testen en meten bij rugklachten.
20.00 uur Einde

Leerdoelen Integrale Pijnzorg

  • Pijngeneeskundige mogelijkheden van wervelkolom gerelateerde pijnbehandelingen in het pijncentrum
  • Multidisciplinaire revalidatiegeneeskundige behandeling bij chronische wervelkolom gerelateerde klachten
  • Classificatie van de WPN niveaus (werkgroep pijn Nederland) voor adequate behandeling
  • Globaal inzicht in de visie op pijn en de rol van het centrale zenuwstelsel
  • Inzicht in de onderhoudende psychologische factoren bij pijn
  • Stepped Care behandeling van chronische pijn volgens de pijn zorgstandaard
  • Praktische toepassing van diverse casussen in de dagelijkse praktijk

Wilt u zich aanmelden voor deze bijeenkomst?
Aanmelden symposium