Wat is de rol van de Physician Assistant?

Revalidatiecentrum Nordic Health werkt met Physician Assistants. We krijgen regelmatig vragen over de rol van de Physician Assistant? Wat doet een Physician Assistant en wat mag deze zorgverlener wel en niet doen? En wat doet de revalidatiearts dan? In dit blog leggen we de rol van de Physician Assistant uit.

Revalidatie

Revalidatiecentrum Nordic Health werkt met Physician Assistants. We krijgen regelmatig vragen over de rol van de Physician Assistant? Wat doet een Physician Assistant en wat mag deze zorgverlener wel en niet doen? En wat doet de revalidatiearts dan? In dit blog leggen we de rol van de Physician Assistant uit. 

Een Physician Assistant is een redelijk nieuw beroep en bestaat dus nog niet zo lang. Dit komt omdat er behoefte is aan meer en betere (revalidatie)zorg. Mensen worden ouder, de medische problemen complexer en patiënten hebben meer behoefte aan informatie en overleg. De Physician Assistant, kortweg PA, helpt in deze behoefte te voorzien. De PA is opgeleid om zelfstandig bepaalde taken van een revalidatiearts over te nemen. Daarnaast voegt de PA iets toe, namelijk meer ruimte voor contact en informatieuitwisseling met patiënten. Door de taakverdeling tussen artsen en PA’s kunnen meer patiënten geholpen worden en neemt de patiënttevredenheid toe.

Het kan zijn dat u in plaats van een revalidatiearts, te maken krijgt met een PA. Vanwege de positieve ervaringen wordt er in Nederland namelijk steeds vaker met PA’s gewerkt. U kunt ze dan ook op veel plekken in de zorg tegenkomen. Bijvoorbeeld bij uw huisartsenpraktijk, het ziekenhuis, de polikliniek, of verpleeghuis.

Het kan zijn dat u voor uw behandeling alleen te maken krijgt met een PA, of met zowel een PA als een revalidatiearts. Bij ingewikkelde ziektes of ingrepen kan de PA een revalidatiearts raadplegen. Er is wekelijks multidisciplinair overleg tussen de revalidatiearts en de Physician Assistant.

Wat kan de PA van Nordic Health voor u betekenen?

  • Intakegesprek afnemen en onderzoek doen om uw klachten in kaart te brengen;
  • een diagnose stellen;
  • een behandeling bepalen;
  • medicatie aanpassen;
  • voorlichting geven.

De voordelen voor u als patiënt:

Uit onderzoek blijkt dat de zorg verbetert door de inzet van PA’s en dat patiënten meer tevreden zijn. De resultaten van recent
onderzoek laten zien dat de inzet van PA’s leidt tot:

  • betere kwaliteit van zorg
  • hoge patiënttevredenheid;
  • meer doelmatige organisatie van zorg;
  • minder en kortere wachttijden;
  • meer tijd voor de patiënt.

> Lees meer over het behandelprogramma