Resultaten Nordic Health onderzoek.

Periodiek vullen patiënten (n=240) een enquêteformulier in. Dit enquêteformulier is onderdeel van het onderzoek naar de patiëntresultaten binnen Nordic Health. Het totaaloordeel van de revalidatiebehandeling van Nordic Health is een 8.3. 

Heeft u het maken en plannen van afspraken als een probleem ervaren?

86,3% van de patiënten (n=240) geeft aan dat het maken van een afspraak geen probleem was. 12.7% geeft aan dat dit soms een probleem is geweest en niemand geeft aan dat dit meestal of altijd een probleem was.Was de wachttijd tussen het eerste gesprek en de start van de behandeling een probleem?

80,3% van de patiënten (n=240) geeft aan dat de wachttijd tussen het eerste gesprek en de start van de behandeling geen probleem was. 18.3% geeft aan dat dit een klein probleem is geweest en bij 1.4% was dit een groot probleem.


In welke mate heeft het Nordic Health programma bijgedragen aan het omgaan met uw pijnklachten?

Uit onderzoek (N=240) blijkt dat 31% van de ondervraagde patiënten aangeven dat het omgaan met de pijnklachten is verbeterd. 45,1% geeft aan dat het duidelijk is verbeterd. 11,3% geeft een neutraal antwoord en 9,9% van de patiënten geven aan dat er matig verschil is in het omgaan met pijnklachten en 2,8% geeft aan dat er geen verschil is.


In welke mate bent u sinds het begin van de behandeling hersteld van uw klachten?

11.3% van de ondervraagde patiënten (N=240) geeft aan heel veel beter hersteld te zijn van de klachten. 42,3% geeft aan veel beter te zijn hersteld van de klachten. 22,5.% van de patiënten geeft aan iets/enigszins hersteld te zijn van de klachten, 22,5% geeft aan dat dit is gelijk gebleven en 1,4 geeft aan dat het enigszins slechter gaat.


Hoe tevreden bent u over uw behandeling?

14.1% van de ondervraagde patiënten (N=240) geeft aan absoluut tevreden te zijn over de behandeling, 59,2% geeft aan zeer tevreden te zijn over de behandeling, 21.1% geeft aan enigszins tevreden te zijn over de behandeling. 4,2% geeft aan niet tevreden noch ontevreden te zijn over de behandeling en 1,4% geeft aan ernstig ontevreden te zijn over de behandeling.


Zou u het revalidatieprogramma aanbevelen aan anderen?

64.8% van de ondervraagde patiënten (N=240) geeft aan het revalidatiecentrum beslist wel bij anderen revalidatiepatiënten aan te bevelen. 32,4% doet dat waarschijnlijk wel. 1.4% van de patiënten geeft aan dit waarschijnlijk niet te doen en 1,4 geeft aan dit beslist niet te doen.