Pijnprikkels

Pijnprikkels zijn, hoewel uiteraard verre van prettig, in principe een belangrijke lichaamsfunctie. Uw lichaam geeft daarmee aan dat weefsel, bot en/of spieren moeten herstellen. Over een wat langere periode pijn voelen is vaak ook nuttig, want uw lijf geeft hiermee het signaal af dat het nog herstellende is en dat u bijvoorbeeld een bepaald gewricht niet of niet volledig kunt belasten. In vaktermen heet dit acute pijn die meestal door een fysiotherapie goed kan worden behandeld.

Heel anders wordt de situatie als de pijn aanhoudt. Chronische pijn wordt dit onder vakgenoten genoemd. Wij komen dat als specialisten in chronische rug– en nekpijn helaas vaak tegen in onze praktijk. Soms is er een oorzaak in het verleden aan te wijzen. Bijvoorbeeld een hernia of een whiplash als gevolg van een ongeluk. In verreweg de meeste gevallen, zo’n tachtig procent, is er echter geen duidelijke reden te duiden. Wat is dan de achtergrond van deze zogeheten aspecifieke rug- of nekklachten? Dat is een overgevoeligheid van het pijnalarmsysteem binnen het centrale zenuwstelsel, ook wel centrale sensitisatie genoemd.

Voor de duidelijkheid: dit is geen psychologische aangelegenheid. Wij krijgen cliënten in onze praktijk die na een inspanning dagenlang last hebben van hun rug en/of nek.  De biologische verklaring is dat sensoren continu pijnprikkels doorgeven aan de hersenen. Zie het als een hete kookplaat. Bij chronische pijn lijkt het erop dat die kookplaat altijd heet is, terwijl die in werkelijkheid al volledig afgekoeld is.  Tegelijkertijd passen cliënten wel hun gedrag aan de chronische pijn aan.  Zij bewegen steeds minder uit vrees bij een verkeerde beweging wat kapot te maken in het lichaam. Het pijnalarmsysteem van het lichaam lijkt kortom niet meer goed te functioneren.

De oplossing is niet zo eenvoudig. Met medicatie of eventueel een injectie kunt u wel even vooruit maar dit biedt niet direct een structurele oplossing. Er is een combinatie nodig tussen verschillende disciplines. De psycholoog die kijkt naar het aangeleerde (pijn)gedrag, een fysiotherapeut die de mogelijke beperkingen in het houdings- en bewegingsapparaat onderzoekt en de revalidatiearts die de medicatie afstemt. Het doel van revalidatie is niet primair gericht om de pijn volledig weg te nemen maar wel om de dagelijkse activiteiten weer op te kunnen pakken en vooral om mensen bewust te maken en weer regie te laten voeren over hun eigen lijf en leven.

Meer weten? Neem dan direct of via uw huisarts contact met ons op voor een intakegesprek.