Geslaagde ZKN- audit voor Nordic Health!

Nordic Health is opnieuw geslaagd voor het ZKN-keurmerk. ZKN staat voor Zelfstandige Klinieken Nederland. Dit keurmerk staat voor medische specialistische zorg van hoge kwaliteit, voor persoonlijke aandacht, korte wachttijden, patiëntveiligheid en uitstekende service en nazorg. Er zijn tijdens de audit geen kritische tekortkomingen of tekortkomingen geconstateerd.

Binnen dit keurmerk wordt gekeken naar waar de risico’s liggen bij vernieuwingen binnen de organisatie en is erop gericht de medewerkers bewust te maken in hun handelen om verbeteringen in te voeren en verbeteringen te constateren.

De processen waar binnen het revalidatiecentrum naar kwaliteitsverbeteringen gekeken wordt zijn:

Zorgprocessen
Patiënttevredenheid
Directiebeoordelingen
Veiligheid van medewerkers en van patiënten.
Hygiëne

Hoe worden deze processen beoordeeld?

Een auditor van onafhankelijk auditbureau Lloyd’s is twee dagen aanwezig. In die tijd worden alle (zorg)processen schriftelijk bekeken en beoordeeld. Daarnaast bekijkt de auditor of de patiëntendossiers op orde zijn en dat de richtlijnen worden nageleefd. De patiënt, de revalidatiearts, fysiotherapeut en de psycholoog geeft de auditor officieel toestemming om deze dossiers in te mogen zien.

Wat doet Nordic Health aan kwaliteitsverbetering?

Nordic Health heeft een kwaliteitsmanager die de processen stuurt en in de gaten houdt. Bovenaan staat dat Nordic Health de beste zorg voor de patiënt wil leveren. Mochten er aandachtspunten zijn dan worden deze meegenomen in de werkoverleggen en het beleid aangescherpt.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de kwaliteitsmanager via 072 3030 575.