EMDR therapie

Nordic Health past EMDR toe bij patiënten met trauma gerelateerde klachten. Met EMDR therapie wordt aandacht besteedt aan deze klachten. Vaak hebben deze klachten uit het verleden invloed op dagelijkse bezigheden en zorgt stress voor een toename van de pijnklachten.

Wat is EMDR?

EMDR staat voor Eye Movement Desensitization Reprocessing. De therapie werd ontwikkeld door een Amerikaanse psychologe. Met de therapie worden herinneringen aan een heftige gebeurtenis uit het verleden opgewekt. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een techniek waarmee de patiënt oogbewegingen maakt van links naar rechts of geluid hoort in afwisselend het linker- dan wel rechteroor.

De psycholoog vraagt om aan de betreffende gebeurtenis te denken aan de hand van beelden, gevoelens en gedachten. Vervolgens wordt het verwerkingsproces opgestart. Je haalt de gebeurtenis naar boven en krijgt tegelijkertijd een afleidende stimulus. Dit is de techniek waarmee de aandacht afwisselend van links naar rechts gaat.

Voor wie is EMDR bedoeld?

Als mens kun je diep ingrijpende gebeurtenissen meemaken. Dit kan gaan over heel uiteenlopende gebeurtenissen zoals een pestverleden, seksueel misbruik, trauma na een ongeluk of heftige gebeurtenissen tijdens het werk.  Herinneringen blijven terugkomen, je hebt veel angstige gedachten of ondergaat veel stress op bepaalde momenten. EMDR therapie is er voor mensen met deze klachten, wat ook wel een posttraumatische stress-stoornis of trauma gerelateerde klachten worden genoemd.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over onze dienstverlening? Neem dan contact op met het service center van Nordic Health.

Meer informatie