Een oerwoud aan zorgpolissen.

Het nieuwe verzekeringsjaar 2019 staat weer voor de deur. Momenteel vliegen de polissen weer om onze oren en gaat de premie voor de basisverzekering verder omhoog. De gemiddelde stijging van de basisverzekering in 2019 komt neer op 6,41 euro per maand, ofwel 76,92 euro op jaarbasis.

Daarmee komt de gemiddelde zorgpremie uit op 118,34 euro per maand bij een eigen risico van 385 euro op basis van 65 zorgpolissen. Het afgelopen jaar lag de gemiddelde premie voor de zorgverzekering nog op 111,93 euro.


In Nederland zijn er vier verschillende soorten polissen:

 • De budget polis

  Een zorgverzekering waarbij de verzekerde kiest uit een zeer beperkt aanbod gecontracteerde ziekenhuizen en zorgverleners waarbij de behandeling volledig wordt vergoed. Bij niet-gecontracteerde zorgaanbieders is de vergoeding doorgaans maar 50 procent van de nota.

 • De natura polis

  Een naturapolis is een zorgverzekering waarbij de verzekerde kiest uit een beperkt aanbod gecontracteerde ziekenhuizen en andere zorgaanbieders. Bij deze gecontracteerde zorgaanbieders wordt de nota volledig vergoed, rekening houdend met de dekking, het eigen risico en eventuele eigen bijdrages. Bij niet-gecontracteerde zorg ligt de vergoeding lager, meestal rond de 75 procent van het gemiddeld gecontracteerde tarief.

 • De combinatie polis

  Een aantal zorgaanbieders biedt een combinatiepolis aan. Dit is een combinatie van de natura en restitutiepolis: sommige zorg wordt vergoed in natura, andere zorg op basis van restitutie. Je hebt hierdoor minder keuzevrijheid dan bij een restitutiepolis.

 • De restitutie polis

  Een restitutiepolis is een zorgverzekering waarbij de verzekerde kiest uit een zeer ruim aanbod gecontracteerde ziekenhuizen en andere zorgaanbieders. Bij deze gecontracteerde zorgaanbieders wordt de nota volledig vergoed, rekening houdend met de dekking, het eigen risico en eventuele eigen bijdrages. Bij niet-gecontracteerde zorg ligt de vergoeding op 100 procent van het wettelijke of het gemiddeld gecontracteerde tarief. Patiënten kiezen zelf een ziekenhuis, arts of specialist voor de behandeling die zij nodig hebben.

(bron: zorgwijzer).


Wanneer kunt u bij Nordic Health terecht?

U kunt met alle soorten polissen bij Nordic Health terecht. Nordic Health levert namelijk een combinatie van gecontracteerde en ongecontracteerde zorg. Wel adviseren we u om altijd een restitutiepolis te nemen. Dan komt u niet voor verassingen te staan en kunt u overal terecht.

Gecontracteerde zorg

Nordic Health heeft voor 2019 een contract gesloten met DSW, Stad Holland, InTwente, ASR, Amersfoortse, DITZO, IPTIQ, Promovendum, National Academic, BESURED.


Ongecontracteerde zorg

Met de overige aanbieders heeft Nordic Health geen contract. Dit betekent echter niet dat u niet bij ons onder behandeling kan komen. U kunt met een budget, natura, combinatie en restitutiepolis bij Nordic Health terecht. U hoeft buiten het eigen risico niets zelf te betalen. De overige kosten vallen namelijk onder de Nordic Health coulanceregeling. Het verschil tussen de factuur en het door de zorgverzekeraar uitgekeerde bedrag komt voor rekening van Nordic Health.

 • Machtigingsprocedure

Voor ongecontracteerde zorg geldt wel een machtigingsprocedure. U heeft toestemming nodig om bij Nordic Health onder behandeling te komen. Na het intakegesprek sturen we een machtigingsaanvraag naar de zorgverzekeraar. Het intakegesprek wordt altijd vergoed. Wel gaat dit ten koste van uw eigen risico.

 • Waarom heeft Nordic Health niet bij elke zorgverzekeraar een contract?

Nordic Health wil graag een contract met elke zorgverzekeraar. Echter, niet alle zorgverzekeraars contracteren nieuwe aanbieders in de zorgmarkt. Ze vinden dat er voldoende zorg is ingekocht in de diverse regio’s en/of werken met omzetplafonds waardoor Nordic Health maar een zeer beperkt aantal patiënten kan behandelen en bijvoorbeeld halverwege het verzekeringsjaar geen nieuwe patiënten meer kan aannemen omdat het budget op is.

ZKN Keurmerk

Nordic Health is in het bezit van het ZKN keurmerk. Dit is hét kwaliteitskeurmerk voor zelfstandige behandelcentra. Dit keurmerk controleert jaarlijks de kwaliteit binnen het revalidatiecentrum.

Meer informatie…