Gezondheid bij medewerkers

Preventief gezondheidsbeleid.

De ziekteverzuimkosten bedragen gemiddeld € 300-400 per werknemer per dag, gemiddeld zijn er 9,7 verzuimdagen per werknemer per jaar. Verzuim is dan ook erg kostbaar. Naast de directe verzuimkosten komen ook nog de kosten van vervanging, productiviteitsverlies en de kosten van begeleiding en administratie rondom de verzuimende medewerker. Een actief preventie- vitaliteitsbeleid zal dan ook aanzienlijke besparingen opleveren voor de werkgever.

De oorzaken van verzuim.

Leefstijl gerelateerde klachten (overgewicht, diabetes, rug, nek en schouderklachten) komen veel voor en zorgen tot meer verzuimdagen dan andere ziektemeldingen, behalve griep en verkoudheid. Statische werkposities of fysieke arbeid en een inactieve levensstijl verhogen het risico op fysieke klachten. Nordic Health heeft specifiek voor bedrijven en instellingen een actief vitaliteitsprogramma samengesteld.

Samenwerking met de bedrijfsarts.

Het vitaliteitsprogramma wordt uitgevoerd in samenwerking met de verantwoordelijke bedrijfsarts. Idealiter zou het vitaliteitsprogramma moeten worden opgenomen in het verzuimplan om resultaten te kunnen meten. Samenwerking is tevens noodzakelijk om nauwkeurige gegevens te kunnen produceren. Het servicepakket van Nordic Health omvat het beschikbaar stellen van Nordic Health bewegingsapparatuur, kennis, professionals en procesmanagement. Het dienstenpakket wordt altijd afgestemd op de behoeften en de omvang van de onderneming of instelling. Het doel is om het werkvermogen te bevorderen, een gezonde leefstijl te stimuleren en ziekteverzuim te voorkomen.

Effectief en resultaatgericht.

Bij Nordic Health worden werknemers preventief begeleid op speciale medische bewegingstoestellen. Deze toestellen meten de beginsituatie en monitoren de voortgang gedurende de trainingen. Tevens wordt er periodiek met de werknemer geëvalueerd over de gemaakte voortgang. Inzicht in de eigen resultaten motiveren de werknemer om actief te worden.